Vad är konflikthantering & hur hanterar man konflikter

Förmågan att hantera de mellanmänskliga situationerna på jobbet är ofta avgörande för en organisations framgång eller misslyckande. Min övertygelse är att alla konflikter går att lösa och mina erfarenheter av konfliktbehandlingsarbete sedan 2004 har stärkt mig i den uppfattningen.

VÄGEN TILL EN

FRAMGÅNGSRIK KONFLIKTHANTERING

En mycket snabb process från start tills vi gått i mål

En demokratisk och därmed skonsam metod

Du som kund betalar bara när vi lyckas gå i mål

Jag är stolt över att de konflikter jag åtagit mig har lösts.

Jag hjälper företag, organisationer, skolor och chefer med konflikthantering.

Jag och kollegorna i mitt nätverk tillämpar en metodik för konfliktlösningsprocesser som utvecklats i Norge sedan 1984 av psykologen och gestaltterapeuten Jan Atle Andersen.

Att vi tillämpar en metodik med väl definierade ramar som visat sig fungera rent generellt gör att vi snabbt kan hjälpa gruppen till en situation där konflikterna ligger bakom och fokus kan riktas mot att steg för steg bygga samarbete och förtroende med hjälp av de verktyg vi ger dem. Vi tillämpar samma ansats som Michelangelo.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande

Konflikthanteringstips

Var klar över vad en konflikt är och vad den inte är. Oenighet är en förutsättning för utveckling och det är fullt möjligt att vara oeniga utan att vara ovänner.

Vänta inte! Konflikten löses när parterna får mötas öga mot öga och på ett respektfullt sätt får säga det de behöver få säga samt höra det de behöver höra, kanske en ursäkt. Allt annat än de personliga mötena mellan parterna blir fördröjande, fördyrande och kanske även försvårande omvägar.

Oberoende opartiskt bistånd vid lösningen. Om parterna behöver hjälp vid mötet, ta hjälp av någon som vet så lite som möjligt om konflikten men så mycket som möjligt om konflikter. Den som hjälper får inte ens kunna misstänkas för att ta parti, får inte låta sig dras in i den konflikt vars lösning vederbörande är ombedd att bistå vid. Därför ska också förstudier undvikas.

Fokusera på här och nu – inte på där och då. Vad som hänt är sekundärt, dessutom finns det lika många versioner av vad som hänt som det finns inblandade.

Effektiv konflikthantering ökar lönsamheten

Konflikter kostar och ju längre konflikten får pågå, ju dyrare blir det:

De inblandade personerna lider och förlorar pengar i samband med sjukskrivningar, missade karriärmöjligheter och lönerevisioner samt i samband med att de i värsta fall känner sig mobbade och tvingade att sluta.

Konflikter tar fokus ifrån arbetsuppgifterna så arbetsgivarna förlorar både produktiv arbetstid och kvalitet på utfört arbete när de anställda inte arbetar till sin fulla potential på grund av konflikter. Kostnader för korttids sjukskrivningar och  eller rekryterings- och upplärningskostnader när värdefulla medarbetare slutar ska också vägas in.

Samhället förlorar också stort när långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa på grund av konflikter på jobbet ökar. Långtidssjukskrivningar och belastning av vårdapparaten.

Alternativet är en effektiv konflikthantering där de som känt sig drabbade av mobbning på jobbet eller utsatta för kränkande särbehandling så väl som deras kollegor och chefer kan mötas, få hjälp att se situationen ur ett bredare perspektiv och även sina egna bidrag till den och  därigenom försonas med sig själva och med varandra så att de kan gå tillbaka till arbetet och steg för steg (återupp-) bygga samarbete och förtroende.

För mer om hur du kan räkna på konflikt kostnader, klicka här:

Kontakta mig för mer information

Varför anlita en extern konsult?

De som kört fast i en konflikt tror nog att de försökt allt, då kan det vara bra att ta hjälp av en extern expert på effektiv konflikthantering som kan hjälpa de inblandade att se situationen ur ett nytt perspektiv. Att hjälpa parterna så att den fastlåsta situationen kan ändras till rörelse, till exempel genom att hjälpa dem mötas på ett nytt, respektfullt sätt. Att börja en dialog i stället för att framhärda i en debatt.

En extern konsult som inte låter sig dras in i diverse förstudier innan mötet med parterna sker kan också med trovärdighet hävda sin opartiskhet. En intern aldrig så skicklig intern kraft riskerar alltid att misstänkas gå ena partens ärenden och riskerar därmed att göra mer skada än nytta.

KONTAKTINFORMATION

NICKLAS ANDÉN

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande