nicklas anden Hem

Foto: Lois Steen

Jag hjälper företag och organisationer att lösa sina konflikter.

Förmågan att hantera de mellanmänskliga situationerna på jobbet är ofta avgörande för en organisations framgång eller misslyckande. Min övertygelse är att alla konflikter går att lösa och mina erfarenheter av konfliktbehandlingsarbete sedan 2004 har stärkt mig i den uppfattningen.

Jag och kollegorna i mitt nätverk tillämpar en metodik för konfliktlösningsprocesser som utvecklats i Norge sedan 1984 av psykologen och gestaltterapeuten Jan Atle Andersen.

Att vi tillämpar en väl definierad metodik som visat sig fungera rent generellt gör att vi snabbt kan hjälpa gruppen till en situation där konflikterna ligger bakom och fokus kan riktas mot att steg för steg bygga förtroende och samarbete med hjälp av de verktyg vi ger dem.

Processens totala ledtid från start till ”omstart” är tre dagar. Erfarenheterna av metodiken är så goda att vi bara tar betalt vid uppnått resultat.

Medarbetarprogram

Utvecklar god arbetsplatskultur.

Utbildning & seminarier

Om samarbete, grupputveckling och hur vi löser och förebygger konflikter

Konfliktbehandling

För att lösa Vid arbetsplatskonflikter och komma tillrätta med samarbetsproblem.

Grupputveckling och gruppdiagnos

En GDQ-analys ger gruppens bild av sig själv – en bra start.