Svenska näringslivsröster

Den hittills bästa bok jag har läst om konflikthantering. Låt bli den om du inte orkar se dina egna brister. Men läs den ändå om du verkligen vill lösa dina konflikter.
– Martin Kreuger, chefredaktör, tidningen Chef

Inte bara värdefulla råd och klok handledning för effektiv konflikthantering utan också en bok som manar till självrannsakan och nya insikter.
– Nina Hornewall, VD, Vasakronan Service Partner AB

Författaren behandlar konflikter och konfliktlösning på ett djupt teoretiskt sätt i kombination med praktiska lösningar. Att lösa konflikter snabbare och mer effektivt än vi gör idag innebär en effektivisering och förbättring av organisationers konkurrenskraft. Är du intresserad av detta, är denna bok en mycket bra investering.
– Kjell Svenson, Personaldirektör, AB Volvo

Närmare 30 års erfarenhet från arbetsrätten säger mig att lösningen av en bakomliggande konflikt inte sker i ett domstolsavgörande, ens om jag vinner målet för min huvudman. Parter i en rättstvist är kanske, oavsett utgången, båda förlorare. Den här boken bekräftar, förklarar och förtydligar det jag således länge vetat om mekanismerna bakom konflikter på arbetsplatser. Boken ger härliga aha-upplevelser på det mänskliga planet. Rakt på sak, en del beska sanningar allt, serverat med stor humor. På ett djupare plan ger boken en del tankeställare för den egna mognaden.
– Björn-Erik Björck, förbundsjurist, Civilingenjörsförbundet