Vår processledning

Vår metodik innebär att formatet alltid är det samma, tre dagars sammanhängande arbete, 6 – 8 veckors arbete utan processledarens medverkan, samt en dags uppföljning.

Men eftersom varje process är helt unik blir ingen process ändå likadan som någon annan. Våra kommunikationsregler är centrala och de innehåller också skydd för den enskildes integritet. Deltagarna deltar i processen för att skaffa sig en bättre vardag på jobbet – inte för att delta i en domstolsliknande process där vinnare och förlorare utses. Det är processledarens uppgift att värna allas integritet, bistå så att alla konfliktteman kan tas upp och avslutas så att alla kan återgå till arbetet redo att steg för steg (återupp-) bygga förtroende och ett gott samarbete. Processen är i tre steg, konflikterna avslutas i den första då också det förtroendeskapande arbetet startas för att fortsätta utan bistånd från processledare fram till uppföljningsdagen som sker ca två månader senare.

Processledaren/konfliktbehandlaren ska veta minst möjligt om konflikten innan hen möter samtliga inblandade – alla ska höra allt som blir sagt så ingen blir sittande med ett informationsövertag. I så måtto är det en demokratisk process.

Se också boken Skick och oskick på jobbet, särskilt avsnitten:

 • Grunderna, sidan 13
 • Konfliktbehandling är ingen rättssak, sidan 37
 • Uppdragsgivaren, sidan 48
 • Parterna, sidan 49
 • Konsultens frestelser, sidan 50
 • Olämpliga förberedelser, sidan 52
 • Processen, sidan 55
 • Regler för konstruktiv kommunikation, sidan 59
 • Konsensus och demokrati på arbetsplatsen, sidan 131
 • Men varar det, sidan 149
 • Det typiska förloppet, sidan 152.