lärare med elever

Konflikthantering i skolan

Vi som har gått i skolan vet att det är en miljö full av potentiella konflikter. Eftersom skolan till största del är obligatorisk samlas människor från många olika bakgrunder med väldigt olika behov, uppfattningar, mål och intressen. Det är en självklarhet att kunskaper om konflikthantering i skolan blir en nödvändighet i en sådan miljö.

Vår syn på konflikter i skolan skiljer sig ändå en aning från den gängse synen. Medan en del litteratur definierar konflikt som de skillnader som finns mellan människors intressen, tolkningar åsikter och verklighetssyn tar vi en annan väg. Vi menar nämligen att olika åsikt, olika intressen eller vad det nu kan vara som gör två människor olika inte alls behöver innebära en konflikt. Det går fint att vara oenig utan att vara ovänner! Dessutom är oenighet mångfald och en förutsättning för utveckling medan krav på enighet är en diktatorisk enfald. Det motsäger inte att enighet också kan vara bra. En konflikt blir det först när två parter uppträder på ett sätt som andra stöter sig på eller låter sig kränkas av. En konflikt löses genom försoning. Inte genom att parterna blir eniga. Här glöms ofta att åsiktsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna.

Konflikthantering för professionella lärare och pedagoger

De flesta lärare och pedagoger har valt sitt yrke för att de vill lära ut, antingen sitt eget ämne eller förmedla allmänna kunskaper. För många är det något av en chock att upptäcka hur stor del av arbetet som går åt till konflikthantering. Gedigna insikter om och kunskaper i konflikthantering i professionellt lärarskap är därför en nödvändig kunskap för alla som arbetar i skolan.

Konflikthantering förskolan

Konflikthantering i förskolan handlar att förebygga, såväl som att hjälpa barnen att lösa konflikter. Framför allt handlar det om att bygga upp barnens förmåga till ett öppet och respektfullt beteende både mot sig själva och mot sin omgivning. Att bara vara med på sådant de vill och tacka nej till sådant som innebär att de behöver begå våld på sin integritet. Till exempel ska vuxna locka fram – inte tvinga fram – deltagande i lösning av konflikter.

Tips på övningar för konflikthantering i skolan

Här är ett par tips på övningar för konflikthantering i skolan.

1) Låt barnen träna på att ge varandra ärlig och hänsynsfull feedback. De behöver bibehålla ögonkontakt, tala för sig själva utan överdrifter och uttrycka sig specifikt och konkret. Barn har ett mer direkt uttryckssätt än vuxna, som tenderar att uttrycka sig generellt, i allmänna svepande termer för att vara ”diplomatiska” – en ”diplomati” som avsevärt ökar risken för missförstånd. Vuxna kan lära sig mycket av barn om att prata direkt och undvika onödiga ord.

2) Hjälp barnen utforma regler för hur ni ska uppföra er mot varandra, i klassrummet och i övrigt. Kontrollera att de kan förstå och följa reglerna. Ta gärna utgångspunkt i våra regler för konstruktiv kommunikation. Erfarenheterna visar att de fungerar väl, både som vaccin mot konflikter och en effektiv medicin vid konfliktlösning. De kan övas in med hjälp av vårt medarbetarprogram.

Viktigt att tänka på vid konfliktlösning i skolan

Vi är övertygade om att människor i allmänhet vill varandra väl. De normalt funtade söker inte konflikter med andra. Så är det också med barn. Vid konfliktlösning i skolan är det därför viktigt att inte skuldbelägga utan i stället hjälpa barnen att inse de negativa konsekvenser konflikten medför och hur de själva bidrar till dem. Vi vuxna måste förstå och ta konsekvenserna av ”att bidra till”, ”att orsaka” och ”att vara skyldig till” är väsensskilda begrepp. Vi bidrar alla till de situationer vi befinner oss i – men för den skull behöver vi inte ha orsakat dem eller vara skyldiga till dem.

Min metodik

När jag anlitas för att lösa en konflikt undviker jag medvetet att ta reda på några detaljer om konflikten. Vi brukar säga att konfliktlösaren måste vara expert på konflikter, inte på konflikten. Ett annat särdrag men min metodik är att processen är kort och intensiv. Tre dagar i internatmiljö är idealiskt. Våra erfarenheter av formatet är så goda att får vi arbeta så, tar vi bara tar betalt när konflikten är löst, det vill säga att samtliga medverkande inblandade på ett trovärdigt sätt bekräfta att de är färdiga, har lagt konflikterna bakom sig, och är beredda att gå tillbaka till jobbet/skolan för att steg för steg (återupp-) bygga samarbete och förtroende. Sedan 2005 har vi uppdragsgivarna alltid velat betala…

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande