Konflikthanteringstips – Michelangelos ansats

Du som läste förra inlägget om Michelangelos ansats minns “ta bort det överflödiga”.

När det är mellanmänskliga konflikter på en arbetsplats finns det de som vill förklara konflikterna med oändamålsenliga strukturer, otydlig organisation eller diffusa arbetsuppgifter.

Visst försvårar sådana omständigheter för de som verkar under dem och de bidrar heller inte till något gott arbetsresultat. MEN eftersom det också finns arbetsplatser med knepiga strukturer, oklara organisationer

och/eller mål där personalen ändå har det gott tillsammans visar det med önskvärd tydlighet att lösningen inte finns i struktur, organisation eller oklarheter från ledningen utan i det rent mellanmänskliga.

När konflikterna lösts på ett autentiskt, ärligt sätt kan en fortsatt process ta vid där de inblandade också kan identifiera och föreslå sådana förbättringar som ger en bättre struktur, mer ändamålsenlig organisation och tydligare mål med hjälp av en professionell processledare.

Hästen ska dra kärran bakom sig – inte försöka skjuta den framför sig.