Ta hjälp av en konfliktlösare

En av utgångspunkterna i vårt arbete som coachande konfliktlösare är att alla som är inblandade i konflikter vill, men vet inte hur de ska kunna lägga konflikten bakom sig.

De allra flesta människor mår dåligt av konflikter och presterar sämre än de skulle göra om de hade goda relationer till människorna omkring sig. Trots detta uppstår konflikter ofta ur tillfälliga missförstånd eller enstaka episoder av oklar kommunikation som sedan förvärras och kan fortgå i åratal utan att de inblandade klarar av att göra något åt dem. De har mycket gemensamt med flugan som gång på gång försöker flyga genom fönsterglaset utan att förstå att lösningen på problemet ligger i att flyga runt rutan.

Det är därför vi rekommenderar att ta hjälp av en professionell konfliktlösare, något som kan spara både tid, pengar och känslomässig plåga.

Vår metod har sedan 1990 visat sig fungera så bra att vi bara tar betalt om konflikten blir löst. Med en kunnig konfliktlösare och rätt inställning från de inblandade går alla konflikter att lösa.

Tanken är att ni själva ska bli konfliktlösare

Djupast sett kan vi bara vara i konflikt med oss själva. Vi kan coacha, leda, styra, hjälpa de inblandade att lösa sina konflikter – att bli konfliktlösare. Ibland behöver de hjälp – som flugan som inte kan skilja på genomskinligt och genomträngligt.

Vi vet hur man som konfliktlösare guidar parterna så de kan lösa sina konflikter.

För att undvika att konflikter uppstår har vi utarbetat ett antal förhållningsregler för konstruktiv kommunikation som fungerar. Både som ”medicin” vid konfliktlösningsprocessen och som ”vaccin” mot nya konflikter. Dessa är samlade här på hemsidan och beskrivs i mera detalj i boken Skick och oskick på jobbet av Jan Atle Andersen. Alla som är i konflikt har brutit mot en eller flera av dessa regler.

Lär ni er att flöja dem kan ni själva lösa och undvika konflikter. Både för egen del samt även hjälpa andra.

Förhandsinformation om konflikten

Det är bra att vara väl förberedd inför ett uppdrag. Att vara kunnig och påläst. Vid första anblicken kan det verka som en bra idé att ta reda på så mycket information om konflikten som möjligt innan man försöker bistå med att lösa den.

Faktum är att förhållandet är helt och hållet omvänt. Det finns lika många versioner om konflikten som det finns inblandade. Det som var sant igår behöver inte vara det idag. Den som försöker undersöka får inte sanningen, men ett flertal versioner av sanningen, dessutom kan dessa serveras under önskan om diskretion vilket bakbinder processledaren.

Konflikter handlar om obehagliga känslor, det är dessa som ska bearbetas så att de kan klinga av och upphöra. Känslorna är här och nu – inte där och då. Detaljer om snön som föll ifjol är oviktiga. Det viktiga är att parterna kan mötas och försonas så att de kan samexistera. Därför behöver processledaren veta så lite som möjligt om konfliktEN men så mycket som möjligt om konfliktER. Detta är också en av orsakerna till att det ofta lönar sig att anlita en extern ”konfliktlösare”.

Den som har iakttagit konflikten ett tag, eller kanske själv varit inblandad belastas av en förkunskap som gör det mycket svårt, om inte rent av omöjligt, att framstå som opartisk. En konfliktlösare ska hjälpa parterna att mötas och då är det viktigt att vara och även uppfattas som opartisk och objektiv.

Parterna behöver mötas vid konfliktlösning

I en konfliktlösningssituation finns det ett antal grundregler att hålla sig till. En av de viktigaste är att alltid tala med varandra – inte om. De flesta vet det, men verkar glömma bort att de vet: En konflikt löses när parterna möts, öga mot öga, och får säga till varandra det de behöver få säga – och höra det de behöver få höra, kanske en ursäkt.

Därför är allt förarbete utöver att arrangera möten bortkastat. Under konflikten har parterna inte någon genuint bra kontakt, ingen dialog, ömsesidigt utforskande av varandras ståndpunkter, ömsesidig respekt – först när kontakten återupprättas kan konflikten lösas.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande