Konfliktlösning 

Många av oss har sett hur konflikter i skolan eller på jobbet har orsakat problem under en period. Ibland kan sådana konflikter bli väldigt utdragna och orsaka svåra problem och lidanden för de berörda.

Tyvärr saknar många kunskapen som behövs för att komma till rätta med konflikterna på ett konstruktivt sätt, något som ytterligare kan fördjupa problemen.

Vi använder en väl beprövad metod för konfliktlösning som visat sig fungera generellt – både i skolan och på jobbet. Den är också mycket tids- och kostnadseffektiv – tre dagar intensivt arbete utan förstudier är tillräckligt för att lösa de allra flesta konflikter, oberoende av hur gamla eller till synes infekterade konflikterna är.

Ett par månader efter det intensiva arbetet träffas vi en gång till för att kontrollera att de nya och hälsosammare beteendemönstren sitter i.

Vi har årtionden av goda resultat som referens, och är så trygga på metodiken att vi bara tar bara betalt om konflikten blir löst, vilket varit fallen vid alla uppdrag sedan 2005.

Hur löser man konflikter på ett konstruktivt sätt?

Nyckeln till att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt ligger i två grundläggande insikter.

För det första måste man skilja på en konflikt och oenighet. Alla är oense ibland, både på jobbet, hemma eller bland vänner, och det behöver inte leda till konflikter.

För det andra beror inte heller konflikter på att man är oense utan på att man reagerar på oenigheten på ett negativt sätt. Alla konflikter har det gemensamt att någon eller några uppför sig olämpligt eller illa samt att någon eller några tar väldigt illa upp.

Bara genom att inse sin egen roll i konfliktens orsaker kan man lösa den.

Finns det beprövade modeller för konfliktlösning?

Det finns beprövade modeller för konfliktlösning som fungerar i de flesta situationer. Den vi arbetar enligt har utvecklats av psykologen och gestaltterapeuten Jan Atle Andersen som har arbetat med mellanmänskliga konflikter sedan 80-talet.

Metoden bygger i stora drag på tydlig och ärlig kommunikation under ledning av en kunnig konflikthanterare. Vi lyckas lösa nästan samtliga fall vi tar oss an.

Varför är det viktigt med konfliktlösning?

Konflikter tär på oss både psykiskt och fysiskt. Även en till synes mindre konflikt som får ligga och pyra inom oss kan skapa långvariga problem för individen.

För arbetsplatsen leder konflikter till nedsatt produktivitet, lägre kvalitet och ökad sjukfrånvaro. Det är viktigt att lösa konflikter så fort som möjligt eftersom det leder till positiva resultat för alla inblandade.

Kompromisser är inte konfliktlösning

Det är viktigt att inse att en konflikt inte är en fråga om rätt och fel. Det misstaget får många att försöka lösa konflikter genom att få parterna att bli eniga eller att komma fram till en kompromiss. Skillnaden mellan oenighet och konflikt är de obehagliga känslorna. När de är borta är konflikten löst.

Konflikter handlar om kvalitet i relationen, oenigheter om kvantifierbara saker. Den som missar det och fokuserar på kompromissen lägger en filt över konflikten. Vapenstillestånd och försoning är inte det samma. Konfliktlösning handlar inte om att hitta ”rätt” eller ”fel”. Vid konflikter har alla rätt – ur sitt perspektiv. Rätt och fel hör hemma i domstolen, där vinner den ene på den andres bekostnad.

Ska konflikten lösas måste alla parter kunna lämna den bakom sig med en känsla av att ha vunnit. För att komma dit hjälper det att parterna kan se sina egna bidrag till konflikten samt att de kan skilja begreppen bidrag/orsak/skuld.

Alla bidrar på något sätt till alla medmänskliga situationer vi befinner oss i – det betyder inte att vi behöver ha orsakad eller vara skyldiga till dem.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande