Konflikter förekommer på alla hierarkiska nivåer.

Här ett urval av typer av arbetsgrupper som jag hjälpt lösa sina konflikter.

 • Avdelningsledning

 • Förbundsledning

 • Företags-/koncernledning

 • Lokalkontor (olika befattningshavare)

 • Medarbetargrupp

 • Styrelse

 • Vårdlag/-team

 • Ledningsgrupp

De inblandade har varierad utbildningsbakgrund

 • Disputerad (Doktorsexamen)

 • Universitets- och högskoleexamen

 • Gymansiekompetens

 • Grundskola