Rätt eller fel

Fru Justitia är blind. Parterna i en konflikt är som regel enögda. Konfliktbehandlaren måste kunna se saken från minst två sidor. I rättssalen är man primärt intresserade av innehåll och lagens bokstav. Vem har rätt och vem har fel? Man förhör vittnen, studerar dokument, samlar bevis och filar på detaljer om snön som föll i fjol. Finter, sarkasmer och ironi riktade mot motparten och dennes vittnen är vanligt. Man döms till vinnare och förlorare. Känslor är oviktiga, det gäller att vinna målet. Om processen leder till bitterhet och agg mellan parterna är ovidkommande för advokaterna. I rättssalen segrar kanske rättfärdigheten, men det skapas konflikter.
När en vinner, förlorar relationen, det vill säga: alla.

Vid konfliktbehandling är däremot känslorna det centrala, medan frågor om rätt och orätt har perifert intresse. Det är de obehagliga känslorna som skall bearbetas. De existerar här och nu. Då blir mossbeväxta detaljer från lång tid tillbaka oviktiga. Det samma gäller dokumentation, bevis och detaljer. Blind rättvisa och enögdhet måste vika för vidsynthet, fördomsfrihet och tillit – här och nu.

I mellanmänskliga konflikter har alla rätt – sett från sin synvinkel.

Med den insikten förstår vi att alla utredningar, nulägesanalyser, intervjurundor, faktainsamlingar är helt meningslösa. Men de är inte bara meningslösa – de är rent skadliga för processen och möjligheten att lyckas. Allt sådant ”arbete” som sker före själva konfliktbehandlingsprocessen innebär insamling av skvaller och partsinlagor, skrivs rapporter kommer parterna att använda dessa som ”tillhyggen” och förvärra situationen.
När de berörda så småningom träffas vet de att konfliktbehandlaren har fått höra en massa och säkert skaffat sig förutfattade meningar –om mig? Konsulten har setts mycket tillsammans med ledningen –vem har de nu bestämt att utse till syndabock?
De processer som ges den inledningen löper risk att sluta med uppsägningar, fallskärmar, tveksamma pensioneringar, diagnosmakeri, omplaceringar och omorganisationer. ”Lösningar” som visar att konsulten inte gjorde sitt jobb.