Urval av konfliktteman:

Det ska understrykas att vi som arbetar med Jan Atle Andersens metodik för konfliktlösningsbistånd inte vill ha förhandsinformation om konflikterna, hur de startat eller vilka teman som framträtt innan konfliktbehandlingsprocessen startas upp (se “Olämpliga förberedelser” i listan till höger). Under själva processen blir de tydliga och här följer ett urval av teman jag stött på i min verksamhet:

  • Ett flertal öppna oavslutade teman som störde utan att direkt ovänskap eller motvilja förekom – men klimatet och därmed arbetsresultatet blev lidande.
  • I koncernledning, ledningsgrupp, arbetsgrupp på lägre nivå: parterna kände stark motvilja mot varandra, samarbetet, arbetsresultatet blev lidande. Dysfunktionella grupper kostar mer, ju högre upp i organisationen de finns.
  • Inom ekonomi-/finansavdelning i börsbolag, bristande förtroende, undvikande av varandra,  motvilja.
  • Inom företagsledningsgrupp: VD, gav gammal kompis allt för fritt spelrum vilket saboterade för övriga i ledningsgruppen och samarbete och resultat blev lidande.
  • Inom styrelse, bristande förtroende mellan ledamöter som lett till motvilja och stapplande styrelsearbete.
  • Medarbetare har inte haft förtroende för sin chef och försökt avsätta denne. Inte ovanligt…
  • Mellan enskilda medarbetare (på olika hierarkiska nivåer och verksamma i olika delar av organisationen)
  • Mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef. (På olika hierarkiska nivåer och verksamma i olika sorters verksamheter)
  • Motarbetande medarbetare.
  • Sexuella relationer mellan chef och underställd (otrohet) ger tråkiga effekter på organisationen i övrigt, med konflikter som följd.