Det är svårt att ”sätta pengar” på det stora mänskliga lidande som mellanmänskliga konflikter medför.

Men det finns strikt finansiella aspekter på dessa konflikter för alla berörda parter:

De anställda drabbas.
- Sjukskrivningar medför inkomstreduktion.
-- Långtidssjukskrivna löper risk att bli förbigångna vid lönerevisioner.
-- Karriärutvecklingen och därmed inkomstutvecklingen gynnas inte av långtidsfrånvaro.
-- Uppsägningar, fallskärmar, tveksamma pensioneringar, diagnosmakeri, omplaceringar och omorganisationer, är ”lösningar” som förekommer och kan vara förödande för den anställde.

Arbetsgivarna tappar stora pengar och konkurrenskraft.
- Sjukskrivningar – vid varje ny sjukskrivningsperiod betalar arbetsgivaren för de 14 första dagarna och 15% av ersättningen efter dag 15.
- Ersättningsrekryteringar för personer som slutar på grund av konflikten. Beloppet 250.000 kr per rekrytering för själva rekryteringsprocessen och inkörningskostnaderna tills den nyanställde nått full arbetskapacitet i ny befattning är ingen ovanlig siffra.
- Reducerad arbetskapacitet:
Det tar tid att vara i konflikt – det blir mycket baktalning om kollegor som inte är närvarande – sådant kallar vi att ”brunnpissa” – urinera i egen dricksvattenbrunn.
-- Effektiviteten reduceras när kommunikationen inte är god mellan kollegor. Personer som borde samarbeta gör det inte mm.
-- Reducerad kvalitet på utfört arbete.

Reducerad arbetskapacitet är svår att beräkna; inte så mycket som 100%, men i vart fall betydligt mer än 0% förslösas på konfliktaktiviteterna.

När kostnaderna skenar iväg och verksamhetens ekonomiska resultat försämras riskeras hela verksamheten och därmed också jobben för de anställda.

Samhället förlorar stora pengar.
Försäkringskassan träder in med 85% av sjukersättningskostnaderna från dag 15.
I en undersökning som Försäkringskassan publicerade våren 2005 framgick att 60% av alla långtidssjukskrivna kunde tänka sig att gå tillbaka till arbetet om de bara kunde uppleva en större påverkansmöjlighet på sin arbetssituation. Bakom den siffran döljer sig också mellanmänskliga konflikter på jobbet.

Låt oss få räkna på hur det ser ut på din arbetsplats!

Konfliktlösning ger ekonomisk nytta!

Exempel på investerings-/efterkalkyl för genomförd behandling.