Oenighet är inte konflikt, det får konsekvenser för konfliktlösningen.

Konflikt är inte oenighet! Konflikter handlar om sättet vi är oeniga på, med andra ord: form. Konflikter löses inte genom att bli eniga, men genom att ändra uppförande.

Konflikt är inte något vi ”har”, men något vi gör med varandra. Konflikter handlar alltså relationer. Konflikter löses inte genom att utse syndabockar. De löses genom att alla parter inser sitt eget ansvar för konflikten, och sopar framför egen dörr.

Konfliktens kärna är de obehagliga känslorna. Dessa måste få komma till uttryck på ett uppriktigt sätt, och bearbetas. Konflikt utan obehag är en självmotsägelse. När obehaget är borta, är konflikten löst.

Konflikt är resultat av destruktiva kommunikationsmönster. En lösning som varar förutsätter att parterna inarbetar nya kommunikationsmönster sig emellan.

Essensen i konfliktbehandling består i att parterna möts, och talar med varandra, på ett annat sätt än förr. Alla åtgärder som försenar mötet mellan parterna (intervjuundersökningar, rapportskrivning, anonyma miljöundersökningar, dokumentation med mera) förvärrar situationen, och måste undvikas.

Själva konfliktbehandlingen kan ibland präglas av intensiva känslor. Detta kan vara obehagligt för stunden, men är nödvändigt för ett gott resultat.

Om konflikten inte omfattar mer en ca 15 personer, är det normalt tillräckligt med 3 – 5 dagar för att lösa konflikten.

Konflikten är löst när var och en, uttryckligen och på ett trovärdigt sätt, bekräftar att konflikten är löst sitt eget vidkommande.