Olämpliga förberedelser

Ur Skick och oskick på jobbet av Jan Atle Andersen:

”Löp alltid den kortaste vägen – vägen som är i samklang med naturen. Då är du sund i ord och handling. En sådan föresats kommer att bespara dig mycken möda och slit, beräkning och konstfärdighet.”
ur “Till mig själv” av Marcus Aurelius

Okunnighet är oskuld. Kunskapens träd bar farlig frukt. Att vara väl förberedd värderas högt i vår kultur. Men man kan planera för väl – och ha dålig timing. Det är vanligt att den som anlitar en konfliktbehandlare vill göra honom väl insatt i sakerna i förväg. Detta är en frestelse som konfliktbehandlaren bör motstå! Uppdragsgivaren kan bli både överraskad och frustrerad, när konfliktbehandlaren avböjer detaljerad förhandsinformation. En seriös konsult skall väl vara väl förberedd? Bakgrunden är denna: Förhandsinformationen gör det extremt svårt att agera neutralt under konfliktbehandlingen. Man blir lätt partisk, och tolkar det man upplever i ljuset av den genomgång man fått. Om konfliktbehandlaren är partisk, kommer det ovillkorligen att märkas och förgifta processen. Den som tror något annat, är oprofessionell och naiv. ”Förhandsinformation” är i verkligheten skvaller.

Skvaller förstärker konflikten, och smittar konfliktbehandlaren. Om konfliktbehandlaren kräver att parterna skall tala med varandra, och inte om varandra, är det viktigt att han föregår med gott exempel! Gandhis stora poäng: ”Medlen skall harmonisera med målet”. Ljug inte om du vill veta sanningen. Slå inte, om du vill att din son skall bli kärleksfull. Håll inte på med skvaller om du skall lösa konflikter.”

Uppdragsgivaren söker hjälp därför att han inte kan konfliktbehandling. Han har använt ”sunt förnuft”, och ”försökt allt”. Förtal är själva grundpelaren i konflikter. Då är det viktigt att inte konfliktbehandlaren börjar sitt arbete med att skvallra.

Ju mer konfliktbehandlaren vet om konflikten, ju värre. Desto mer han vet om konflikter, desto bättre.