Regler för konstruktiv kommunikation

utarbetade av Psykolog Jan Atle Andersen.

Arbetsplatskonflikter handlar som regel om dålig kommunikation.

Våra kommunikationsregler är centrala i konfliktlösningsprocessen, de är själva medicinen mot pågående konflikter och ett effektivt vaccin mot nya. De kan implementeras i förebyggande syfte genom vårt medarbetarprogram.

 1. Jag praktiserar diskretion
 2. Jag har rätt att säga NEJ.
 3. Jag talar för mig själv.
 4. Jag har rätt att visa känslor.
 5. Jag är här och nu.
 6. Jag kontrollerar mina tolkningar, och tror på svaret.
 7. Jag talar MED – inte OM.
 8. Jag ansvarar för mig själv, och för eget lärande.
 9. Jag undviker formuleringen: ”Jag känner att…”
 10. Jag framför min åsikt, och upprepar inte argumenten
 11. Jag berättar om vad jag behöver, i stället för att kritisera.
 12. Jag undviker att använda anonyma ”yttre källor”.
 13. Jag har rätt att fråga, men kan inte kräva svar.
 14. Jag har rätt att hålla mig utanför andras konflikter
 15. Jag har rätt att fela.

Kommunikationsreglerna förklaras på sidorna 58 ff i boken.