Konfliktlösning…

… handlar om att lösa samarbetsproblem, att (åter-) upprätta dialog, kontakt och goda mellanmänskliga relationer på jobbet. Viss är alla branscher och verksamheter ”så speciella”, men våra uppdragsgivare är experter på sin verksamhet. Konfliktlösning är min expertis och mina, Jan Atle Andersens och övrigas, som tillämpar hans metodik, erfarenheter visar att metodiken fungerar helt oberoende av bransch eller verksamhetstyp.

Exempel på verksamheter jag bistått vid konfliktlösningsprocesser.

 • Banker

 • Fackförbund

 • Fordonstillverkare

 • Industriföretag (övr.)

 • Invandrarorganisation

 • Kommunala myndigheter & verksamheter

 • Landstingsförvaltning

 • Polisen

 • Religiösa samfund

 • Skolor (För-, Grund- och Gymnasieskola)

 • Tjänsteproducerande företag

 • Underhållsverkstäder

 • Ungdomsorganisation

 • Verkstadsindustri

 • Vård/omsorg