Arbetsplatskonflikter: Mina uppdragsgivare finns bland de flesta ägarformer, här ett urval:

  • Börsnoterade bolag

  • Ideella organisationer

  • Kommuner

  • Kooperativ

  • Landsting

  • Medlemsägda

  • Privata aktiebolag

  • Staten

  • Svenska kyrkan