Inga befattningar undgår arbetsplatskonflikter

Konflikter tar inte hänsyn till befattning, utbildningsnivå eller senioritet

Dem jag möter i konfliktlösningsprocesserna är i varierande del själva aktiva i, eller personligen påverkade av konflikterna.

Vid lösningsprocessen kan alla goda krafter bidra till hjälpa de inblandade att mötas i dialog, att ta upp och avluta konfliktteman så att det obehagliga kan läggas bakom och fokus riktas på att etablera och bygga förtroende och samarbete.

Överordnade, som kanske inte är personligen inblandade i konflikten, uppmanas att delta vid konfliktbehandlingsprocessen. För att visa situationens allvar och den vikt ledningen sätter vid att konflikterna löses,  för att kunna skapa klarhet i vad som gäller på arbetsplatsen, samt för att bidra till trygghet samtliga inblandade.

Här följer ett urval av befattningar jag mött och möter i konfliktbehandlingsuppdragen:

 • Administrativ direktör

 • Administrativ personal

 • Avdelningschef

 • Diakon

 • Ekonomidirektör/-chef

 • Ekonomipersonal

 • Facklig förtroendevald

 • Facklig ombudsman

 • Förbundsordförande

 • Försäljningschef

 • Huvudskyddsombud

 • It-chef

 • It-medarbetare

 • Kreditchef

 • Kyrkoherde

 • Kyrkomusiker

 • Lärare

 • Lönehandläggare

 • Marknadschef

 • Marknadsförare

 • Personal-/HR-chef

 • Polis

 • Produktionsdirektör

 • Präst

 • Psykolog

 • Regionchef

 • Rektor

 • Skolchef

 • Skolkökspersonal

 • Skolpersonal

 • Styrelseledamot

 • Styrelseordförande

 • VD/koncernchef

 • Vårdchef

 • Vårdpersonal