Medarbetarprogram ”Skick och oskick på jobbet”

För att stärka en god företags- och kommunikationskultur och ”vaccinera” mot samarbetsproblem och konflikter:

Som lösning på samarbetsproblem har ledare fortlöpande utbildas för att utveckla sig som ledare. Dagens ledare är tveklöst bättre än för en generation sedan. Detta står i påfallande konstrast till det faktum att medarbetare sällan eller aldrig utbildas med det uttalade målet att bli bättre medarbetare. Vårt medarbetarprogram tar sikte på detta missförhållande och att alla iblandade bidrar till samarbetsproblem så väl som till ett gott samarbetsklimat.

  • Vad förväntas av en god medarbetare med hänsyn till ansvar, lojalitet, skick och oskick på jobbet?
  • Vad är den enskildes ansvar för att motverka samarbetsproblem och bidra till en god miljö?
  • Hur utvecklar man en arbetsmiljö och en kultur där baktalning och tjurande inte godtas?
  • Önskar vi självgående medarbetare eller anställda som sitter och väntar på att ledningen skall ”motivera” dem?

Detta är en kurs som skall lära medarbetare, över- så väl som underordnade, att bli bättre medarbetare.

För övriga frågor, välkommen att ta kontakt per mail eller telefon.

Verkar det intressant? Gör en intresseanmälan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande