Mobbning i Skolan

Mobbning i skolan är något som de flesta har någon form av erfarenhet av, antingen som mobbare, mobbad, iakttagare, förälder eller något annat.

Det finns många sätt att definiera mobbning och minst lika många sätt att mäta det. Det vanligaste är ändå att se på mobbning som medvetna negativa aktiviteter mot en person eller en liten grupp under en längre tid.

I vardagliga ordalag handlar det om att verbalt eller fysiskt trakassera; retas med, håna, utsätta någon för ryktesspridning, eller utstötning, fasthållning, hota med eller ge stryk. Mobbningen sker oftast stegrande, börjar med retning, lättare trakasserier.

Skolverkets metod för att mäta mobbningsfrekvens visade vid mätningen 2011 att mellan 7 och 8 procent av eleverna i grundskolan blev mobbade.

Könsfördelningar har förändrats över tid. Tidigare var pojkar mer utsatta än flickor, men detta har jämnats ut. Pojkar var tidigare också främst utsatta för fysisk mobbning och flickorna för psykisk, men även denna skillnad hade i det närmaste försvunnit i mätningen från 2011.

Fakta och statistik om mobbning i skolan

Skolverket tar ibland fram fakta och statistik om mobbning i skolan. Senast gjordes detta 2011 i samband med att ett antal metoder för att minska mobbning utvärderades. Då visade det sig att mellan 7 och 8 procent av eleverna i grundskolan mobbades åtminstone en period under ett års tid.

Om man inkluderar enstaka kränkningar blir siffran dubbelt så hög.

Vilka är konsekvenserna av mobbning i skolan?

Konsekvenserna av mobbning i skolan kan vara väldigt negativa för offret och omgivningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att också barn, med rätt stöd och träning, kan lära sig att hantera de negativa känslor som uppkommer. Mobbningen sker oftast stegrande.

Förövarna testar om offret är mottagligt, fortsätter och stegrar grymheterna om ondskan har verkan. Även om vi hela tiden påverkar varandra är det inte möjligt att bestämma någon annans känslor. Barn kan lära sig reagera på ett sätt som hjälper dem hantera situationen och på så vis göra mobbningen verkningslös.

När mobbaren märker att trakasserierna inte biter är det inte kul att mobba längre och mobbningen klingar av för att till slut upphöra helt innan de mildare formerna övergår i utstuderade grymheter och ren ondska.

För alla de utsatta, alla de vars utsatta situation inte uppfattas av vuxna som kan gripa in innebär ovanstående en möjlig väg från vanmakt till egenmakt. Ingen enkel väg, men fullt möjlig. Särskilt om barnen får lära sig i tidig ålder. Det är inte kul att försöka mobba någon som inte låter sig mobbas.

Jag lär er hantera mobbning i skolan

I vardagligt tal innebär mobbning ofta att en starkare part trakasserar en svagare. Även om mobbaren är elak och säger hemska saker kan den mobbade – med träning och stöd av kloka vuxna – hitta ett lämpligt sätt att svara an, välja hur mobbningen ska bemötas. Min reaktion är min, mitt ansvar. Hur jag reagerar visar hur jag svarar an.

Bbarn kan tränas i att hantera mobbning och vägra bli ett offer. Jag lär er hantera mobbning i skolan genom att hjälpa er träna strategier och beteenden som tar udden av mobbningen och gör den verkningslös.

En hypotes är att barn till föräldrar som själva varit offer för mobbning har en längre väg att gå än barn till föräldrar som vägrat egen offerroll och som kunnat ta väl hand om sig själva även i svåra och utsatta situationer.

Mobbning är en färskvara

För att lösa de konflikter som ibland ligger bakom mobbning i skolan använder vi oss av ett effektivt arbetssätt där tiden som används för själva interventionen är kortast möjlig. Vi vill heller inte veta speciellt mycket om omständigheterna kring konflikten. Detta beror på att vi vill lösa konflikten så som den ser ut just nu. Att försöka ta reda på ”fakta” genom att hålla enskilda intervjuer – utöver att konstatera att missförhållanden verkar råda – menar vi blir fel.

Det finns lika många versioner av situationen som det finns inblandade. Vi har mycket goda erfarenheter av att låta alla mötas under sakkunnig processledning med målet att motparterna på ett naturligt sätt ska kunna fungera i en gemensam miljö igen. Förflyttningar och liknande specialarrangemang ska ses som ett misslyckande.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig nedan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande