När löses en konflikt?

Du vet det nog, men det är inte säkert att du vet att du vet det…

Det är först i mötet det sker…

 

Konflikten löses när vi möts, öga mot öga och jag får säga till dig det jag behöver få säga och höra från dig det jag behöver få höra, kanske en ursäkt – och du får uppleva något liknande.

Allt som skjuter upp mötet mellan parterna förlänger lidandet. Att utreda och försöka förklara eller klassificera konflikten utan att parterna möts krånglar bara till det och försvårar lösningen – det enda du vet är att tiden går och kostnaderna ökar.

Konflikter ska lösas – inte utredas!