När löses en konflikt?

Du vet det nog, men det är inte säkert att du vet att du vet det…   Konflikten löses när vi möts, öga mot öga och jag får säga till dig det jag behöver få säga och höra från dig det jag behöver få höra, kanske en ursäkt – och du får uppleva något liknande. […]

Continue Reading

Konflikthanteringstips – Michelangelos ansats

Du som läste förra inlägget om Michelangelos ansats minns “ta bort det överflödiga”. När det är mellanmänskliga konflikter på en arbetsplats finns det de som vill förklara konflikterna med oändamålsenliga strukturer, otydlig organisation eller diffusa arbetsuppgifter. Visst

Continue Reading