Att särskilt notera med vårt sätt att arbeta med konfliktbehandling:

Vi skiljer på oenighet och konflikt. Oenighet är en förutsättning för utveckling. Konflikter medför stort obehag, Det går fint att vara hjärtligen oeniga OCH vara goda vänner.

Konflikter är obehagliga för de inblandade. Konflikter har en struktur, en grammatik eller anatomi, som kan observeras och läras in. Baserat på dessa har Jan Atle Andersen utvecklat sin metodik, som vi arbetar efter och som, så vitt vi kunnat se, fungerar generellt.

När vi tillämpar metodiken är explicita förberedelser inför varje enskild konfliktlösningsprocess är onödiga, ja de kan till och med vara rent skadliga för processen.

Processen är kort, tre dagars intensivt arbete i internatsform. Utan förberedelser eller rapportskrivningar betyder det att den uppdragsgivare som har en dysfunktionell grupp mycket snabbt kan få en grupp som fungerar. Det gör att konfliktkostnaderna och de enskildas obehag minimeras.

Lika lite som Rom byggdes på en dag, är hela arbetet som hör samman med konfliktlösningen gjort på de tre första dagarna. Processen är ingen quick fix, men det är en quick re-start, att likna med att starta om sin pc i felsäkert läge och arbeta vidare med hjälp av de verktyg som de tre dagarnas process gett.

Ca två månader efter genomförd process har vi en uppföljning med gruppen för att följa upp att de nya beteendemönstren sitter. Det är också ett värde i sig för deltagarna att veta om att uppföljning kommer, de skärper sig mer.

Vi tillämpar principen ”no cure – no pay”. Det vill säga att kunden alltid får det den betalar för. Generellt för Norge och Sverige kan vi säga att fler än nio av tio processer är lyckade.

Nicklas Andén

Nicklas har koncentrerat sig på konfliktbehandling sedan början av 2004 och har skaffat sig en rad goda referenser.

Han är utbildad i konfliktbehandling, effektiv mellanmänsklig kommunikation och personlig utveckling av psykolog Jan Atle Andersen.

Han har med sig en mångårig erfarenhet från näringslivet av lednings- och förändringsarbete, både som konsult och som ansvarig chef (projektledare, ekonomi- & finansdirektör, VD & koncernchef samt styrelseledamot och styrelseordförande).

Nicklas har en civilekonom- och en EMBA-examen General Management från Handelshögskolan i Stockholm (1980 & 1997) och har genomgått Executive Development Program vid Wharton Business School (1996). Han är av Gestaltakademin i Skandinavien diplomerad organisationskonsult (2010) och erhållit Postgraduate Diploma in Gestalt in organisations av The University of Derby (2012) Han genomgick The Cape Cod Training Program i regi av Gestalt International Study Center (2012) och blev certifierad användare av Grup Development Questionaire (GDQ) av Susan Wheelan (2012), samt genomgår terapeututbildning vid OSHO Risk i Danmark (2012 – 2014).

Jan Atle Andersen

Psykolog och gestaltterapeut, utbildad i Norge och USA.

Sedan 1984 har han specialiserat sig på mellanmänskliga konflikter. Han har, genom sina insikter och erfarenheter av vad som fungerar och vad som inte fungerar, utvecklat en egen metod för konfliktbehandling – JAA-metoden, som hela tiden vinner nya erkännanden och erbjuds av en växande skara konfliktbehandlare som genomgått hans utbildningsprogram.

Förutom konfliktbehandling arbetar Andersen också som psykoterapeut, med team building, ledarskaps- och personlig utveckling samt som föreläsare för psykologstudenter vid universitet och högskolor i Norge.

Bland dem som lärt känna hans olika sätt att verka inom de olika arbetsfälten märks bland andra:

 • Justis- og politidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Den danske Folkekirke (jfr Svenska kyrkan)
 • Oslo kommune
 • Norges Bank
 • Sveriges Riksbank
 • Statoil ASA
 • Norsk Hydro ASA
 • Elkem ASA
 • Norske skog ASA
 • Den norske Bank
 • Sparekassen Nordjylland
 • Scandic Hotels

Mer om Jan Atle Andersen och han verksamhet i Norge finner du här:
Jan Atle Andersen