Våra allmänna villkor

Betalningsvillkor 10 dagar netto om ej annat avtalats.
Ersättning för resor, kost och eventuell logi samt lagstadgad mervärdesskatt tillkommer utöver arvodet

Vid avbokning:

  • Intill 43 dagar innan överenskommet engagemang, ingen debitering
  • 42 – 29 dagar innan överenskommet engagemang, debiteras 50%
  • 28 – 0 dagar innan överenskommet engagemang, debiteras 100%