Policy

Nicklas Andén AB Idrinia är mån om att läsares och kunders integritet respekteras och skyddas. Denna integritetspolicy beskriver hur eventuell personlig information du lämnar behandlas.

Vid synpunkter eller frågor kring denna policy eller något annat om webbplatsen får ni gärna ta kontakt via info@nicklasanden.se

Personliga uppgifter
Personlig information kommer under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en E-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.

I de fall då mottagare av våra nyhetsbrev eller utskick väljer att avstå från ytterligare nyhetsbrev eller utskick kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras. Det finns alltid en länk i utskicken där avregistrering görs.

Till vad behandlas uppgifterna?
Personuppgifterna används av som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser.

Information om cookies
Nicklas Andén AB Idrinia använder för närvande inga cookies på webbplatsen och det finns heller inga planer på att börja använda cookies.