Stockholms stad

”Hösten 2007 fick jag rapporter om en konflikt i en av arbetsgrupperna inom förvaltningen. De insatser vi normalt sätter in vid liknande situationer hjälpte inte. I maj 2008 uppdrog jag därför åt ansvarig chef att anlita Nicklas Andén – som tre dagar lyckades med det som ingen annan klarat på sex månader.

Det jag efteråt har hört om processen är att Nicklas på ett omsorgsfullt sätt hjälpte de inblandade att komma till tals och reda ut sina mellanhavanden, försonas och lägga de konflikter som fanns i gruppen bakom sig. Den grupp som innan processen med Nicklas kännetecknades av misströstan och förtvivlan, ser nu med tillförsikt fram emot att mötas med vänlighet och respekt för att tillsammans fortsätta att utveckla verksamheten.

Även om det kan förefalla kostsamt att åka iväg med hela gruppen på ett tre dagars internat är jag övertygad om att vi också gjorde en bra affär för skattebetalarna när vi genomförde detta.”

Denise Melin,
Avdelningschef, Södermalms Stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad