Tågia

“Hösten 2006 hade vi samarbetsproblem och konflikter i en grupp inom vårt företag som vi under ett antal månader försökt lösa med hjälp av vår företagshälsovård. Jag och den berörde gruppchefen deltog på ett halvdagsseminarium med rubriken ”Effektiv Konflikthantering” lett av Nicklas Andén.

Vi fängslades av det Nicklas sa, men när vi berättade om Nicklas arbetsmetod för företagshälsovården, där några av medarbetarna redan gick i individualsamtal, blev vi försäkrade om att företagshälsovården hade relevant kompetens för våra problem, så vi fortsatte den väg vi slagit in på med dem.

I maj 2007 hade situationen förvärrats ytterligare, då vi inte kommit närmare en lösning med hjälp av vår företagshälsovård beslöt vi att kontakta Nicklas och han genomförde en tre dagars konfliktbehandlingsprocess med oss. Det var tre jobbiga men givande dagar! Konflikten löstes och var och en kom underfund om hur de bidragit till att det var en konflikt, men väl så viktigt – de kom också underfund om hur de skulle undvika att återfalla i konfliktbeteenden. I september 2007 hade vi en uppföljningsdag så att var och en kunde utvärdera hur de klarat av sina egna ”hemläxor” från konfliktbehandlingsprocessen och det kändes fint för mig, som överordnat ansvarig, att få mina positiva intryck från tiden efter processen i maj bekräftade av var och en av medarbetarna. De är inne på rätt väg, de kan möta varandra på jobbet med vänlighet, humor och respekt.

Mina erfarenheter av processen i maj var så övertygande att det var naturligt att i november 2007 ge Nicklas uppdraget att genomföra en konfliktbehandlingsprocess med en helt annan grupp, som genomgått stora förändringar som medfört samarbetsproblem och konflikter. När den processen avslutades hade samtliga berörda klarat ut sina mellanhavanden och återgick med största tillförsikt till vardagen. Vi ska ha uppföljning i februari 2008 med denna grupp.

Förutom att det är angeläget för oss att vara goda arbetsgivare och ge våra medarbetare goda förutsättningar att klara ut sina konflikter är jag övertygad om att satsningarna också är lönsamma ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv.

Om du inte orkar se dina egna brister, ska du inte lyssna på vad Nicklas Andén har att säga, men gör det ändå – om du verkligen vill lösa dina konflikter.”

Dag Molin
Ekonomi och Administrativ chef Tågia AB, Stockholm