Går det verkligen att lösa konflikter mellan människor på tre dagar?

Ja, det gör det! Jag har varit på många kurser med psykologen och gestaltterapeuten Jan Atle Andersen och har tillämpat hans metodik när jag hjälpt kollegor inom polisväsendet att lösa sina konflikter. Det har gått bra, och lösningarna är långsiktigt hållbara.

På Jan Atle Andersens rekommendation anlitade jag Nicklas Andén i maj 2007 för bistånd vid en konflikt där jag känner några av de inblandade. Det är naivt att tro att den som känner någon av de inblandade i en konflikt kan vara objektiv och opartisk.

Trots att det var tjugo personer inblandade klarade Nicklas att på ett direkt och omsorgsfullt sätt hjälpa dem att ge uttryck för sina känslor och behov så att alla kunde klara ut sina konflikter och lägga dem bakom sig.

Deltagarna är överens om att de aldrig kommer att vara helt eniga i alla frågor, men de är också överens om att de kan möta varandra med vänlighet och respekt för att göra ett gott jobb för polisen i allmänhetens tjänst.

Stian Jacob Stiansen,
administrativ chef, Telemark Politidistrikt, Skien, Norge