Om seminarier och föreläsningar

Nicklas håller både öppna och företagsinterna seminarier och föreläsningar om hur vi LÖSER och FÖREBYGGER konflikter på jobbet. Om problemen inte eskalerat så verksamheten och medarbetarna lider, men klimatet håller på att försämras, har en hel eller halv dags föreläsning eller seminarium visat sig vara verkningsfullt.

Allt samarbete är kommunikation - men all kommunikation leder inte till ett gott samarbete. Kommunicerar vi dåligt bidrar vi till "samarbetsproblem/-svårigheter", "miss-/-osämja", "dåligt arbetsklimat", "missnöje", "hälsofarliga chefer", "psykosociala arbetsmiljöproblem" etc. det vill säga, konflikter. Jan Atle Andersens Regler för konstruktiv kommunikation genomgås noga. De bäddar för god kommunikation som underlättar gott samarbete och håller konflikter på avstånd.

Nicklas reder ut begreppen runt konflikter, vad de är och vad de inte är. Han talar om hur ett ansvarsfullt språkbruk kan bidra till lösningar och hur ett slarvigt förhållningssätt till språket kan bidra till mycket obehag för de inblandade.

Ansvar är centrala begrepp i samarbets- och konfliktsammanhang, men det finns olika sorters ansvar - dessa reds också ut.

Exempel på innehåll:

 • Konflikters struktur och uppbyggnad
 • Oenighet är inte konflikt
 • Svåra konflikter kan lösas på 3 dagar
 • Så gör man inte: De vanligaste felen vid konfliktbehandling
 • Regler för konstruktiv kommunikation
 • Vulgärpsykologi och kroppsspråk
 • Om form och innehåll
 • Om ord och makt
 • Destruktiva metaforer
 • Språk och ansvar
 • Att förlåta men inte glömma
 • Ansvarsfrånskrivning